www.afstemmenopfood.be

Het project wil leerkrachten ondersteunen in het aanbieden van STEM-activiteiten in de 2de en 3de graad van het middelbaar onderwijs. Hiervoor wordt de authentieke context van de voedingstechnologie gebruikt, een context die in West-Vlaanderen heel nadrukkelijk aanwezig is. Leerkrachten worden didactisch ondersteund in een traject. Centraal in het traject staat ‘productontwikkeling’ in de voedingsindustrie. Productontwikkeling leent zich perfect om aan de hand van een STEM didactiek leerlingen aan te moedigen een onderzoekende houding aan te nemen.
Dit project is een samenwerkingsverband tss. EC Agro- en bio en EC Onderwijsinnovatie.

Gefinancierd vanuit Flankerend onderwijsbeleid West-Vlaanderen