www.designatschool.net

Binnen dit project wordt het principe van ‘human centered design’ gebruikt en vertaald naar concrete methodieken voor het basisonderwijs om een proces op te volgen van ‘probleemstelling’ tot ‘oplossing’ binnen een STEM context.

Bekijk een kort filmpje waarin de methodiek wordt uitgelegd: design@school uitgelegd

gefinancierd vanuit PWO (2016-2019)