www.stem4math.eu

Het doel van dit project is geïntegreerd STEM-onderwijs stimuleren waarin wiskundige inzichten en vaardigheden aan bod komen via betekenisvolle leercontexten. In het project werd hiervoor een geïntegreerde STEM methodologie ontwikkeld en 20 praktijkvoorbeelden voor de lagere school die samen met leerkrachten werden ontworpen.

gefinancierd vanuit Erasmus+ KA2, schoolontwikkeling (2016-2019)