www.stemcomputer.be

Deze site bundelt alle inzichten en ontwikkelde activiteiten omtrent computationeel denken vanuit een aantal onderzoeksprojecten die liepen binnen het EC Onderwijsinnovatie. Computationeel denken wordt binnen de vooropgestelde didactiek en bijhorende activiteiten gebruikt om specifieke problemen op te lossen die zich situeren binnen een STEM context.

gefinancierd vanuit departement Economie, wetenschap en innovatie, Flankerend onderwijsbeleid West-Vlaanderen en PWO (2017-2019)