www.stemmigebedrijvigheid.be

Binnen dit project focusten we op het belang van ‘authentieke contexten’ en hoe de werking van een bedrijf een uitstekende context kan zijn voor STEM onderwijs. De output is een web platform met een generiek interdisciplinair didactisch kader dat toegepast is op de authentieke bedrijfscontext en geïllustreerd met exemplarische thematische lessen.

gefinancierd vanuit flankerend onderwijsbeleid West-Vlaanderen (2016-2017)